Rene Weber Bobič

poslovna sekretarka

Vesela sem bila, ko so mi ponudili priložnost sodelovati v Zobozdravstvenem centru Babit. Delo v družinskem podjetju mi vsak dan nudi nove izzive in mi daje možnost neprestanega učenja in izpopolnjevanja. Želim še več in zato sem se vpisala na podiplomski magistrski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer Management v zdravstvenem varstvu. Uspešno ga zaključujem s pisanjem magistrske zaključne naloge.

Moj cilj je z dobro poslovno vizijo, novimi zamislimi ter entuziazmom prispevati h konstantnemu razvoju Babita v prihodnosti.

Zavedam se, da vse bolj kompleksnih zadev ni mogoče rešiti z odličnostjo posameznikov, temveč z odličnimi teami, katerih člani se zavedajo, da so v podjetju zato, da bi uspelo celotnemu teamu in ne zgolj posamezniku….

Individualno se spaja s kolektivnim.