Telerentgen – cephalogram

Telerentgen – cephalogram oz. Rentgenski posnetek celotne glave s strani omogoča ortodontu, da opravi meritve in oceni odnose med čeljustmi ter predvidi nadaljnjo rast.

Telerentgenski posnetek ali cefalogram omogoča ortodontu opraviti analize, ki pokažejo odnose med čeljustmi in pomagajo pri odkrivanju nepravilnosti v rasti. To je pomembno pri načrtovanju, saj je potrebno vedeti, kje je vzrok za nepravilno postavitev zob in kaj lahko pričakujemo od ortodontskega zdravljenja. Prav tako usmeri ortodonta v način izbire terapije in opozori na morebitne stranske učinke, ki jih je lahko pričakovati in se jim izogniti. Pomaga tudi pri izračunu smeri in velikosti sil in vrst premikov zob, ki jih lahko izvede ortodont.

Telerentgen ali cefalogram - stranska projekcija
Telerentgen ali cefalogram – stranska projekcija

Poleg stranskega posnetka glave je možen tudi sprednji posnetek, tako imenovana AP projekcija (anterio-posteriorna), ki omogoča vizualizacijo simetrije obraza, sinusov, postavitve čeljusti. Tak posnetek uporabljajo tudi ostali specialisti v področju zdravstva in ne samo zobozdravniki (ORL, kirurgi, travmatologi, plastiki…) torej je namenjen za širšo uporabo.

Telerentgen ali cefalogram - stranska projekcija
Telerentgen ali cefalogram – frontalna projekcija