Navodila za vzdrževanje proteze

Zaupali ste nam protetično oskrbo in vsi skupaj smo posvetili dovolj časa in
energije, da smo domislili kar najboljšo rešitev za funkcionalnost, higieno, estetiko
in fonetiko.

Sedaj, ko smo ob koncu te poti, bi Vas želeli opozoriti na ustno
higieno, na skrb za protetični izdelek in na nujnost rednih kontrol, ki jih izvaja
zobozdravnik. Le tako se Vašemu protetičnemu izdelku lahko obeta dolga
življenjska doba. Tako si zastavljamo skupaj z vami zopet nov cilj – to je: ohraniti
zdrava zobna in obzobna tkiva ter vzdrževati neoporečne protetične konstrukcije
še dolgo po končani protetični oskrbi.


Navodila si lahko naložite ali natisnte tudi v pdf obliki: