Nasmeh s popustom

Prepoved reklamiranja je zelo redek ukrep zakonodajalca. Trenutno se ne smejo reklamirati odvetniki, zdravniki, družbo pa jim delajo še tobačni izdelki, delo na črno in alkohol.

Neetično je nekritično obljubljanje uspeha, nikakor pa ni neetično obveščanje potencialnih strank o usposobljenosti, posebnih znanjih, novih aparaturah in materialih, ki jih terapevt uporablja pri svojem delu in se v tem razlikuje od svojih kolegov. Bistvo lojalnega tržnega odnosa je, da imajo ponudniki pravico, da predstavijo svoj produkt, povpraševalci pa, da se seznanijo z njim. Pravici zobozdravnika do reklamiranja tako stoji nasproti pravica potencialne stranke do obveščenosti­.

Pacient si danes lahko ustvari sodbo o ustrezni usposobljenosti določenega zobozdravnika le na podlagi govoric; torej imajo kuloarska šepetanja večjo etično vrednost od dejanskih podatkov.

Vedeti moramo, da so čez mejo tako poceni kot tudi dobri zobozdravniki. Tisti, ki uporabljajo sodobne zobozdravstvene postopke, boljše materiale in ki so opremljeni s sodobnimi diagnostičnimi aparaturami, so cenovno primerljivi s slovenskimi. Zavedajmo se, da so hitre rešitve praviloma slabe rešitve, ki povzročajo veliko dolgotrajnih problemov. Vemo, da poceni storitve niso nikoli kvalitetne storitve in da kvaliteta zahteva tudi določeno ceno. Pomembno je, da se med zobozdravnikom in pacientom vzpostavi odkrit odnos in zaupanje. Za to si pri nas stalno prizadevamo.

Avtor članka: Živo Bobič