Namen vstavitve implantata

Nadomestitev posameznega zoba

Pri izgubi posameznega zoba v zobni vrsti je trajna rešitev mogoča na dva načina:

1. Z brušenjem dveh sosednjih zob se vrzel nadomesti z mostičkom, to je prevlekama na obrušenih zobeh in vmesnim členom, ki nadomešča izgubljeni zob.

2. Z vstavitvijo implantata na mesto izgubljene korenine se izognemo brušenju sosednjih zob.

Vrzel ali skrajšana zobna vrsta

Kot pri nadomeščanju posameznega zoba je mogoče pri krajših vrzelih manjkajoče zobe nadomestiti z mostičkom. Če manjkajo zadnji zobje, izdelava mostička ni več mogoča. Potrebno je izdelati delno snemljivo protezo. Z zobnimi implantati lahko tudi v tem primeru nadomestimo vsak posamezen manjkajoč zob. Mogoče je vstaviti manjše število implantatov in med njimi izdelati mostiček. Izdelava mostička je v nekaterih primerih smiselna tudi med zobom in implantatom.

Popolna brezzobost

Ob izgubi vseh zob je bila pred uporabo implantatov rešitev le totalno snemljiva proteza. Še posebej v spodnji čeljusti, po večletni uporabi pa tudi v zgornji, postane nošenje proteze težavno, saj sta njena stabilnost in funkcionalnost vse slabši. Z vstavitvijo vsaj dveh (le v spodnji čeljusti) ali štirih implantatov je mogoče snemljivo protezo odlično učvrstiti. Z vstavitvijo vsaj šestih pa je mogoče izdelati tudi mostiček za fiksno nadomestitev zob.

NAŠI ZOBOZDRAVNIKI