Disclaimer

Babit d.o.o. se zavezuje, da bo to spletno mesto posodobljeno in točno. Če kljub temu naletite na nepravilno ali zastarelo informacijo, vam bomo hvaležni, če nas o tem obvestite. Navedite, kje na spletnem mestu ste prebrali informacije. To bomo čim prej preverili. Vaš odgovor pošljite po elektronski pošti na naslov: is.tibab@ofni.

Ne odgovarjamo za izgubo zaradi netočnosti ali nepopolnosti niti za izgubo, ki je posledica težav, ki jih povzroči ali so neločljivo povezane z razširjanjem informacij prek interneta, kot so motnje ali prekinitve. Pri uporabi spletnih obrazcev si prizadevamo omejiti število zahtevanih polj na minimum. Družba Babit d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo, nastalo zaradi uporabe podatkov, nasvetov ali zamisli, ki jih Babit d.o.o. ali v njegovem imenu posreduje prek tega spletnega mesta.

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete v okviru svojega odgovora ali zahteve za informacije, bodo uporabljeni le v skladu z našo izjavo o zasebnosti.

Vse pravice intelektualne lastnine za vsebino na tem spletnem mestu ima družba Babit d.o.o..

Kopiranje, razširjanje in kakršna koli druga uporaba teh gradiv ni dovoljena brez pisnega dovoljenja družbe Babit d.o.o., razen in samo v primerih, ki jih določajo predpisi obvezne zakonodaje (na primer pravica do citiranja), razen če posebna vsebina določa drugače.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave z dostopnostjo spletnega mesta, se obrnite na nas.

Oceni to stran