Bele plombe

Bele plombe

Bele plombe (ali zalivke) se v zobozdravstvu izdelujejo že od 60. let prejšnjega stoletja, vendar so se v tem času materiali in postopki za njihovo izdelavo bistveno izboljšali. Bele plombe sestavljajo kompozitne smole s keramičnimi polnili, ki se strdijo pod vplivom UV svetlobe. Zato zobozdravnik uporablja tisto polimerizacijsko lučko, ki sveti modro in ste jo gotovo opazili. Tehnika izdelave belih plomb je izjemno občutljiv tehnološki postopek, ki ga moramo izvajati dosledno. Treba je zagotoviti popolno osušitev okoli zoba, saj vlaga preprečuje strjevanje materiala in njegovo vezavo na zob.

Karies na zobu

Karies na zobu

Primer bele plombe

Primer bele plombe

Bela plomba nikoli ni v resnici povsem bela, temveč gre za čim boljši približek naravni barvi zoba. Kompoziti so namreč različnih odtenkov, ki jih zobozdravnik primerno kombinira, da dobi ustrezen barvni učinek. Belo plombo je treba ustrezno podložiti, dodati dovolj adheziva (lepila) in jo graditi postopoma in po plasteh, da se kompozitni material ne krči preveč. Kakovostna izdelava estetske in obstojne kompozitne plombe terja veliko časa in truda, a le tako je lahko dolgoročno uspešna. Pri nas zagotavljamo, da uporabljamo najboljše materiale za izdelavo belih plomb.

Kakšna je obstojnost bele plombe?

Izdelati belo plombo sicer ni težko, izjemen izziv pa je izdelati kvalitetno belo plombo, ki bo dolgo služila svojemu namenu. Njena obstojnost je odvisna od doslednosti postopka izdelave, izbranega materiala, osušitve področja okoli zoba in operaterjevega znanja ter spretnosti. Izjemnega pomena pri trajnosti bele plombe je seveda tudi pacientova medzobna higiena. Enotnega odgovora na vprašanje, kako dolgo bela plomba ‘’drži’’ v ustih, ni. Če dosledno upoštevamo vsa pravila pri izdelavi in vzdrževanju bele plombe, lahko ta služi svoji funkciji celo več kot 10 let.

Prednosti bele plombe

  • Pri preparaciji se odbrusi manj zoba.
  • Dobro se prilepi na zobne strukture.
  • Dobra estetika.
  • Ne prevaja toplote (mrzlo, vroče).
  • Ne vsebuje kovin.

Pomanjkljivosti in slabosti bele plombe

  • Krčenje ob strjevanju.
  • Zahtevnejša tehnika dela.
  • Daljši čas izdelave.
  • Možnost nastanka špranje med zobom in plombo ob nenatančnem delu.

Kakšna je cena bele plombe?

Cena bele plombe je višja kot cena amalgamske plombe, ker je že v osnovi kompozitni material dražji. Postopek izdelave je daljši kot pri amalgamski plombi in terja več znanja ter spretnosti. Točna cena izdelave posamezne bele plombe ali zalivke je vezana na načrt sanacije, ki vam ga naš terapevt naredi pri brezplačnem prvem pregledu v centru Babit.

Postopek izdelave bele plombe je daljši

Postopek izdelave bele plombe je daljši

NAŠI ZOBOZDRAVNIKI

5/5 - (10 glasov)