Bele plombe

Bele plombe

Bele plombe sestavlja kompozitni material, ki se trdi pod vplivom svetlobe določene valovne dolžine. Zato zobozdravnik uporablja polimerizacijsko lučko, ki ste jo gotovo opazili in ki sveti modro. Kompozit se lepi na zob, zato pri beli plombi ni potrebno odstraniti zdrave zobne strukture kot pri amalgamski plombi. Tehnika izdelave belih plomb je izjemno občutljiv tehnološki postopek, ki ga moramo izvajati dosledno. Potrebno je zagotoviti popolno osušitev okoli zoba saj vlaga preprečuje strjevanje materiala in povezavo z zobom.

Karies na zobu

Primer bele plombe

Plombo se navadno sestavi iz več odtenkov bele barve, da se čim bolj posnema naraven izgled in obliko zoba. Belo plombo je potrebno ustrezno podložiti, dodati dovolj adheziva in graditi po plasteh, da se bel kompozitni material ne krči preveč. Kakovostna izdelava estetske in obstojne kompozitne plombe terja veliko časa in zahteva več truda, a le tako je lahko dolgoročno uspešna in pacient je zadovoljen. Pri nas uporabljamo najbolj kakovostne materiale za izdelavo belih plomb.

PREDNOSTI 😊

  • Preparacija zahteva malo zobne strukture.
  • Lepi se na zobne strukture.
  • Zadovoljiva estetika.
  • Ne prevaja toplote (mrzlo, vroče).

SLABOSTI 😔

  • Krčenje ob strjevanju.
  • Zahtevnejša tehnika dela.
  • Možnost nastanka špranj na stiku z zobom ob nepravilni uporabi.

NAŠI ZOBOZDRAVNIKI